Ώρα Server 17:20:37
Συνδεσιμότητα
Ενεργή
Ενεργά Cryptos 12,401
Ανταλλακτήρια 644
BTC 40.9%
ETH 17.6%
DeFi 4.1%

Cryptopedia is turning to a Next.js App. There is not ETA but, so far, about 1/3 of the website has been remade.

ERC-20: Το Πρότυπο Κρυπτονομισμάτων του Ethereum

19 Μαρτίου, 2021 (16 Ιουνίου, 2022) 4 λεπτά
ERC-20-Ethereum-Coins

Το ERC-20 είναι ένα πρότυπο νομίσματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να πληρούν τα κρυπτονομίσματα για να μπορέσουν να ενταχθούν στο οικοσύστημα των αποκεντρωμένων εφαρμογών του Ethereum. Με περίπου 1000 κρυπτονομίσματα να ακολουθούν αυτό το πρότυπο σήμερα, το ERC-20 είναι ένας θεμελιώδης πυλώνας του οικοσυστήματος της αλυσίδας των κύβων.

Περί Ethereum

Το Ethereum ξεκίνησε το 2015 ως ένας αποκεντρωμένος παγκόσμιος υπερ-υπολογιστής βασισμένος στην αλυσίδα των κύβων. Αυτός ο υπολογιστής μπορούσε να εξυπηρετήσει ως βάση για ένα οικοσύστημα διαλειτουργικών αποκεντρωμένων εφαρμογών (decentralized applications – dApps) με τη δικιά τους οικονομία και νόμισμα. Ωστόσο, η κοινότητα των προγραμματιστών του Ethereum γρήγορα κατάλαβε ότι για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο οικοσύστημα θα έπρεπε να μοιραστούν ένα κοινό πρότυπο κρυπτονομίσματος. Αυτό το πρότυπο είναι γνωστό ως ERC-20.

Τι είναι το ERC-20;

Το ERC-20 είναι ένα σύνολο κριτηρίων που περιγράφει κανόνες και τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να κατέχει ένα Ethereum νόμισμα για να μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά και διαλειτουργικά στην αλυσίδα κύβων του Ethereum. Τα νομίσματα αυτά δημιουργούνται χρησιμοποιώντας έξυπνα συμβόλαια (smart contracts), τα οποία είναι αυτό-εκτελέσιμα λογισμικά προγράμματα που ορίζουν πως τα πρωτόκολλα της αλυσίδας κύβων ελέγχουν, εκτελούν και αποθηκεύουν συναλλαγές. Τα ERC-20 νομίσματα μπορούν να ανταλλαχθούν στο δίκτυο του Ethereum όπως και να χρησιμοποιηθούν διαλειτουργικά μεταξύ των αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps) στο Ethereum.

Πόσο γνωστό είναι το πρότυπο ERC-20;

Αν και υπάρχουν και άλλα πρότυπα νομισμάτων στο Ethereum, το πρότυπο ERC-20 δίνει στους προγραμματιστές των εφαρμογών πορτοφολιών, υπηρεσιών ανταλλαγής (Exchange) και άλλων εφαρμογών έναν απλό και εύκολο τρόπο για να ξεκινήσουν την ανάπτυξη στο οικοσύστημα του Ethereum. Το πρότυπο ERC-20 θεωρείται ο απόλυτος καταλύτης της ανάπτυξης των αποκεντρωμένων οικονομιών (Decentralized Finance – DeFi) από το 2017 και έπειτα. Στατιστικά της αγοράς, από τον Ιούνιο του 2020, βρήκαν ότι 47 από τα πρώτα 100 κρυπτονομίσματα φτιάχτηκαν χρησιμοποιώντας το πρότυπο ERC-20. Το ERC-20 δεν είναι απλά ένα σημαντικό κομμάτι του οικοσυστήματος του Ethereum, αλλά και η είσοδος για το ευρύτερο χώρο της αλυσίδας κύβων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το πρότυπο ERC-20 προτάθηκε για πρώτη φορά τέλη του 2015 και αναγνωρίστηκε επισήμως τέλη του 2017 μέσω μιας Πρότασης Αναβάθμισης Ethereum (EIP), η οποία συντάχθηκε από τον ιδρυτή του Ethereum Vitalik Buterin και τον προγραμματιστή Fabian Vogelsteller. Το πρότυπο περιλαμβάνει αρκετές δυνατότητες όπως:

  • Πληροφορίες για τη συνολική προσφορά, ή τον αριθμό κρυπτονομισμάτων που θα δημιουργηθούν
  • Δεδομένα όσο αφορά το υπόλοιπο λογαριασμού για τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού
  • Κώδικα που εκτελεί μεταφορά κρυπτονομισμάτων σε μια συγκεκριμένη ERC-20 διεύθυνση
  • Κώδικα που εκτελεί μεταφορά κρυπτονομισμάτων από μια συγκεκριμένη ERC-20 διεύθυνση
  • Κώδικα που επιτρέπει την εξαγωγή κρυπτονομισμάτων από έναν συγκεκριμένο λογαριασμό
  • Κώδικα που επιτρέπει την επιστροφή κρυπτονομισμάτων από τον δαπανών στον ιδιοκτήτη

Με απλή ορολογία, το πρότυπο ERC-20 διευθύνει τον τρόπο που μεταφέρονται τα κρυπτονομίσματα, τον τρόπο που επιβεβαιώνονται οι συναλλαγές και τον τρόπο που οι χρήστες παίρνουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με το νόμισμα και την κατασκευή του.

Όταν πραγματοποιείται μια συναλλαγή με ERC-20 δεν αποστέλλεται Ether. Ωστόσο, χρησιμοποιείται ένα μέρος Ether για να καλυφθούν τα έξοδα αερίου. Τα έξοδα αερίου είναι οι φόροι που πληρώνονται στους εξορύκτες για να προσθέσουν νέους κύβους που να περιλαμβάνουν ERC-20 συναλλαγές στην αλυσίδα κύβων Ethereum.

Χρησιμότητα προτύπου ERC-20

Η κατασκευή ενός κρυπτονομίσματος με το πρότυπο ERC-20 είναι ενδιαφέρουσα για αρκετούς λόγους. Αρχικά, οι κατασκευαστές δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν από το μηδέν κάθε φορά που χτίζουν ένα νόμισμα ή αποκεντρωμένη εφαρμογή. Λόγω του ότι το ERC-20 έχει γίνει ένα αρκετά δημοφιλές πρότυπο, δημιουργεί μια θετική ατμόσφαιρα στο δίκτυο. Οι κατασκευαστές και οι χρήστες μπορούν να έχουν αυτοπεποίθηση ότι κάθε νόμισμα που δημιουργείται με το ERC-20 πρότυπο θα έχει διαλειτουργικότητα με τα εκατοντάδες άλλα ERC-20 κρυπτονομίσματα και τις υπηρεσίες που ήδη δέχονται ERC-20 νομίσματα.

Προσαρμόσιμο και Εμπορεύσιμο

Άλλα πλεονεκτήματα του ERC-20 προτύπου είναι η προσαρμοστικότητα και εμπορευσιμότητα των νομισμάτων. Εμπορευσιμότητα σημαίνει ότι τα ERC-20 κρυπτονομίσματα μπορούν να ανταλλαχθούν μεταξύ ατόμων και να λειτουργήσουν όπως τα χρήματα. Όσο αφορά την προσαρμοστικότητα, τα ERC-20 κρυπτονομίσματα μπορούν να παραμετροποιηθούν για να καλύψουν διάφορες λειτουργίες:

  • Νομίσματα Χρησιμότητας (Utility Tokens), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας
  • Νομίσματα Χρεογράφων (Security Tokens), τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση χρεογράφων, όπως μετοχές, και συνήθως αποδίδουν στον κάτοχο ένα μερίδιο
  • Νομίσματα Σταθερότητας (Stablecoins), τα οποία είναι κολλημένα σε πιο σταθερά κεφάλαια όπως τα παραδοσιακά χαρτονομίσματα και ορισμένα κρυπτονομίσματα, επιτρέποντας τους χρήστες να αλληλεπιδράσουν με μειωμένο ρίσκο στις εφαρμογές της αλυσίδας κύβων

ICOs, DeFi και παραπέρα!

Με περίπου 1000 κρυπτονομίσματα σε κυκλοφορία σήμερα, οι χρήσεις του ERC-20 συνεχίζουν να επεκτείνονται. Τα ERC-20 κρυπτονομίσματα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο εύρος περιουσιακών στοιχείων, τόσο ψηφιακών όσο και φυσικών. Υπάρχουν ERC-20 κρυπτονομίσματα που αντιπροσωπεύουν ακίνητα, τέχνη, μετοχές, αχρησιμοποίητο χώρο σε σκληρό δίσκο κτλ. Τα ERC-20 νομίσματα έχουν, επίσης, αρκετές λειτουργίες μέσα στα συστήματα που έχουν φτιαχτεί, όπως αποκεντρωμένα οικονομικά προϊόντα, αγορές, συναλλαγές (Exchanges), παιχνίδια, πορτοφόλια, και δικαιώματα ψήφου για αναβαθμίσεις πρωτοκόλλου σε κάθε project.

Αρχική Προσφορά Νομίσματος

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η δημιουργία του προτύπου ERC-20 επηρέασε θετικά τις αρχικές προσφορές νομισμάτων (Initial Coin Offering – ICO). Το πρότυπο ERC-20 έκανε εφικτό στους κατασκευαστές να δημιουργήσουν γρήγορα ένα κρυπτονόμισμα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πακέτο (framework), το οποίο σημαίνει δραστική μείωση στην απαιτούμενη τεχνογνωσία και στον όγκο εργασίας που χρειάζεται η δημιουργία ενός νομίσματος. Οι κατασκευαστές μπορούσαν να πουλήσουν νομίσματα στο πλήθος της κοινότητας του Ethereum και να συγκεντρώσουν υψηλά ποσά χρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο επιχορηγήθηκαν αρκετά γνωστά projects και πλατφόρμες που αποτελούν το οικοσύστημα του σημερινού Ethereum.

Αν και το πρότυπο ERC-20 παραμένει ως σήμερα το απόλυτο πρότυπο Ethereum νομίσματος, υπάρχουν αρκετά νέα πρότυπα νομισμάτων σε κατασκευή. Κάποια από αυτά είναι τα ERC-223, ERC-777 και ERC-1155. Το κάθε ένα από αυτά προσπαθεί να βελτιώσει το αυθεντικό πρότυπο, κρατώντας, ωστόσο, ως βάση το ERC-20.

Το πρότυπο ERC-20 ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του οικοσυστήματος του Ethereum. Δημιουργώντας ένα κοινό πρότυπο συμμετοχής στη βιομηχανία της αλυσίδας κύβων, το ERC-20 παρουσίασε παγκόσμια υιοθέτηση αποκεντρωμένης τεχνολογίας. Η υλοποίηση του είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα της κυβέρνησης του Ethereum, η οποία ασκείται από την ίδια την κοινότητα του Ethereum.

Η ιστοσελίδα Cryptopedia δεν εγγυάται την αξιοπιστία του περιεχομένου της και για αυτό δεν μπορεί να κριθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια. Οι απόψεις και οι θέσεις που εκφράζονται σε κάθε άρθρο της Cryptopedia είναι αποκλειστικά των συντακτών. Οι πληροφορίες που παρέχονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό, και δεν αποτελούν οικονομικές, επενδυτικές συμβουλές ή συμβουλές εμπορίου. Συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο επαγγελματικό σύμβουλο επενδύσεων πριν από οποιαδήποτε απόφαση οικονομικής φύσεως. Επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Cryptopedia για να μάθετε περισσότερα.

secure shield

Για τη σωστή λειτουργία του Cryptopedia, χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας το Cryptopedia, συναινείτε με την πολιτική απορρήτου και cookies.

Περισσότερα
close

Σύνδεση

Νέος χρήστης; Δημιούργησε ένα λογαριασμό!

Ξέχασα τον κωδικό
User registration disabled, please contact the admin to enable.