Ώρα Server 18:53:27
Συνδεσιμότητα
Ενεργή
Ενεργά Cryptos 12,401
Ανταλλακτήρια 644
BTC 41%
ETH 17.5%
DeFi 4.1%

Cryptopedia is turning to a Next.js App. There is not ETA but, so far, about 1/3 of the website has been remade.

Τι είναι το Cosmos (ATOM);

14 Ιουνίου, 2021 (18 Νοεμβρίου, 2021) 7 λεπτά
Τι είναι το Cosmos ATOM

Γνωστό και ως το «Internet των Blockchain» από την ομάδα του, το Cosmos στοχεύει να δημιουργήσει ένα δίκτυο από δίκτυα κρυπτονομισμάτων. Σε αυτό το οικοσύστημα υπάρχουν ανοιχτού – κώδικα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές μεταξύ των διαφορετικών δικτύων.

Τι είναι το Cosmos;

Αν κάτι θέτει το Cosmos πιο μπροστά από τους ανταγωνιστές του, είναι οι στόχοι της προσαρμοστικότητας και διαλειτουργικότητας. Αντί να εστιάζει στο δικό του δίκτυο, το Cosmos προσπαθεί να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα δικτύων στο οποίο να μπορεί να γίνει διαμοιρασμός δεδομένων και νομισμάτων με τη χρήση προγραμματισμού και χωρίς να απαιτείται επίβλεψη από κάποια κεντρική οντότητα.

Κάθε νέα ανεξάρτητη αλυσίδα κύβων που δημιουργείται στο Cosmos ονομάζεται «Zone». Αυτή η αλυσίδα κύβων συνδέεται στο Cosmos Hub, στο οποίο διατηρούνται εγγραφές από κάθε Zone. Το Cosmos Hub είναι ένα blockchain τύπου απόδειξης μεριδίου (Proof-of-Stake) με κρυπτονόμισμα το ATOM.

Οι χρήστες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την πορεία ανάπτυξης του Cosmos μπορούν να ακολουθήσουν το επίσημο Roadmap. Για περισσότερες πληροφορίες από την ομάδα του Cosmos, μπορείτε να αποθηκεύσετε ως σελιδοδείκτη το επίσημο blog του Cosmos, στο οποίο υπάρχουν συμβουλές και οδηγοί για το δίκτυο και τη συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία του.

Ποιος δημιούργησε το Cosmos (ATOM);

Η Interchain Foundation (ICF) είναι μια Ελβετική μη-κερδοσκοπική εταιρία, η οποία χρηματοδοτεί ανοιχτού κώδικα blockchain projects και η οποία βοήθησε στην ανάπτυξη και εκκίνηση του Cosmos.

Οι κατασκευαστές Jae Kwon και Ethan Buchman ανέπτυξαν το δίκτυο του Cosmos το 2014. Αρχικά δημιούργησαν τον Tendermint, τον αλγόριθμο ομοφωνίας που χρησιμοποιεί το Cosmos. Έπειτα, ο Kwon και Buchman ετοίμασαν το white paper του Cosmos και τελικά κυκλοφόρησαν το λογισμικό το 2019.

Η Interchain Foundation διεξήγαγε το 2017 μια αρχική προσφορά νομίσματος (ICO) του κρυπτονομίσματος ATOM, συγκεντρώνοντας 17 εκατομμύρια δολάρια. Η Tendermint Inc. συγκέντρωσε 9 εκατομμύρια δολάρια το 2019 για να συνεχίσει την ανάπτυξη του project.

Πως λειτουργεί το Cosmos;

Το δίκτυο του Cosmos απαρτίζεται από τρία στρώματα:

  • Εφαρμογή – Επεξεργάζεται τις συναλλαγές και ενημερώνει την κατάσταση του δικτύου
  • Δικτύωση – Επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των συναλλαγών και των blockchains
  • Ομοφωνία – Βοηθάει τους κόμβους να έρθουν σε συμφωνία για την υπάρχουσα κατάσταση του συστήματος

Για να μπορέσουν όλα τα στρώματα να αξιοποιηθούν και οι κατασκευαστές να δημιουργήσουν blockchain εφαρμογές, το Cosmos βασίζεται σε κάποια εργαλεία ανοιχτού κώδικα.

Αλγόριθμος Tendermint

Το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτόν το σχεδιασμό με στρώματα είναι ο αλγόριθμος Tendermint. Ο Tendermint επιτρέπει στους κατασκευαστές να δημιουργήσουν blockchains χωρίς να χρειάζεται να τα προγραμματίσουν από την αρχή.

Ο Tendermint BFT είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται από το δίκτυο των υπολογιστών που τρέχουν το λογισμικό του Cosmos. Με τη βοήθειά του προστατεύουν το δίκτυο, επικυρώνοντας συναλλαγές και προσθέτοντας κύβους στην αλυσίδα. Συνδέεται με τις εφαρμογές τους δικτύου με τη βοήθεια ενός πρωτοκόλλου με την ονομασία Application Blockchain Interface.

Tendermint Byzantine Fault Tolerance (BFT)

Στο κέντρο το Tendermint βρίσκεται ο Tendermint Core, ένας κυβερνητικός μηχανισμός τύπου απόδειξης μεριδίου, ο οποίος διατηρεί σε συγχρονισμό το δίκτυο των υπολογιστών που τρέχουν στο Cosmos Hub.

Για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες (validator nodes) να λειτουργήσουν στο δίκτυο και να ψηφίσουν σε αλλαγές, πρέπει πρώτα να κάνουν χρήση μεριδίου (staking) σε ATOM. Για να γίνει ένας κόμβος επικυρωτής (validator), πρέπει να βρίσκεται στους πρώτους 100 δεσμούς που κάνουν χρήση μεριδίου σε ATOM. Η ψηφοφορική δύναμη καθορίζεται από την ποσότητα των ATOM που είναι δεσμευμένα σε χρήση μεριδίου.

Οι χρήστες μπορούν να διαθέσουν τα νομίσματά τους σε άλλους επικυρωτές, κατανέμοντας ψήφους σε αυτούς κερδίζοντας παράλληλα ένα μέρος από την αμοιβή του κύβου (block reward). Οι επικυρωτές έχουν πολλά κίνητρα να παραμείνουν ειλικρινείς, διότι οι χρήστες έχουν την ευελιξία να αλλάξουν εύκολα τον επικυρωτή που διαθέτουν τα νομίσματά τους σε έναν άλλον.

Cosmos Hub και Zones

Το Cosmos Hub ήταν το πρώτο blockchain που λειτούργησε στο δίκτυο του Cosmos. Δημιουργήθηκε με στόχο να λειτουργεί ως ο μεσάζων μεταξύ όλων των ανεξάρτητων αλυσίδων που δημιουργήθηκαν στο δίκτυο του Cosmos, γνωστά ως «Zones».

Στο Cosmos, κάθε Zone έχει την ικανότητα να φέρει εις πέρας τις απαραίτητες λειτουργίες του μόνο του. Σε αυτό περιλαμβάνεται η ταυτοποίηση των λογαριασμών και των συναλλαγών, η δημιουργία και διαμοιρασμός νέων κρυπτονομισμάτων και η εκτέλεση αλλαγών στην αλυσίδα του Zone.

Το καθήκον του Cosmos Hub είναι να δημιουργεί διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των Zones στο δίκτυο, κρατώντας ένα ενιαίο αρχείο κατάστασης.

Inter-Blockchain Πρωτόκολλο Επικοινωνίας

Τα Zones συνδέονται στο Cosmos Hub με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Inter-Blockchain (IBC). Το IBC είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στις πληροφορίες να ταξιδεύουν ελεύθερα και προστατευμένα μεταξύ των συνδεδεμένων Zones.

Με το που ένα Zone συνδεθεί στο Cosmos Hub, αποκτά διαλειτουργικότητα με κάθε άλλο συνδεδεμένο Zone. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητες αλυσίδες που μπορεί να έχουν σημαντικές διαφορές όπως διαφορετικό μηχανισμό ομοφωνίας μπορούν πλέον να ανταλλάξουν δεδομένα μεταξύ τους.

Cosmos SDK

Η ομάδα του Cosmos έχει αναπτύξει ένα δικό της kit ανάπτυξης λογισμικού (SDK), επιτρέποντας τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν blockchains χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ομοφωνίας Tendermint.

Το SDK ελαχιστοποιεί την πολυπλοκότητα προσφέροντας τις πιο συχνές λειτουργίες που περιέχονται στις αλυσίδες κύβων (π.χ. κρυπτονομίσματα, staking, διακυβέρνηση). Οι κατασκευαστές μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετα ώστε να προσθέσουν επιπλέον λειτουργίες που ίσως θελήσουν.

Γιατί το ATOM έχει αξία;

Το κρυπτονόμισμα ATOM παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Zones στο ευρύτερο οικοσύστημα του Cosmos. Το κρυπτονόμισμα ATOM μπορεί να αποθηκευτεί, αποσταλεί, ξοδευτεί και χρησιμοποιηθεί ως μερίδιο για λήψη ανταμοιβών.

Για αυτόν το λόγο, το ATOM μπορεί να γίνει πιο πολύτιμο εφόσον δημιουργηθούν περισσότερες αλυσίδες στο δίκτυο, οι οποίες θα βασίζονται στο Cosmos Hub για τη διατήρηση του ιστορικού συναλλαγών τους.

Κατέχοντας και κάνοντας χρήση μεριδίου σε ATOM, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν σε αλλαγές δικτύου, με κάθε ψήφο να είναι ανάλογη με την ποσότητα των ATOM που είναι δεσμευμένα σε χρήση μεριδίου.

Το Cosmos επιβραβεύει τους επικυρωτές με ATOM ανάλογα με το πόσα νομίσματα έχουν σε χρήση, με τους χρήστες που τους έχουν διαθέσει επιπλέον νομίσματα να λαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό της αμοιβής.

Οι επενδυτές πρέπει να προσέξουν το γεγονός ότι δεν υπάρχει όριο στην ποσότητα των νέων ATOM που μπορούν να δημιουργηθούν. Ωστόσο, το Cosmos προσαρμόζει την ποσότητα των δημιουργημένων νομισμάτων ανάλογα με τον αριθμό των ATOM που είναι σε χρήση μεριδίου. Έως το 2020, αυτό είχε ως αποτέλεσμα ετήσιο δείκτη πληθωρισμού μεταξύ 7% και 20%.

Γιατί να χρησιμοποιήσει κανείς το ATOM;

Οι χρήστες ίσως βρουν το δίκτυο του Cosmos ελκυστικό, λόγω του ότι δημιουργεί διαλειτουργικότητα μεταξύ των blockchain.

Υπάρχει μια πληθώρα σε projects που έχουν δημιουργηθεί στο δίκτυο του Cosmos. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα σταθερής αξίας κρυπτονόμισμα (stablecoin) και ένα project αποκεντρωμένης οικονομίας (DeFi) που επιτρέπει στους traders να χρησιμοποιήσουν leverage στα περιουσιακά στοιχεία τους.

Η ιστοσελίδα Cryptopedia δεν εγγυάται την αξιοπιστία του περιεχομένου της και για αυτό δεν μπορεί να κριθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια. Οι απόψεις και οι θέσεις που εκφράζονται σε κάθε άρθρο της Cryptopedia είναι αποκλειστικά των συντακτών. Οι πληροφορίες που παρέχονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό, και δεν αποτελούν οικονομικές, επενδυτικές συμβουλές ή συμβουλές εμπορίου. Συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο επαγγελματικό σύμβουλο επενδύσεων πριν από οποιαδήποτε απόφαση οικονομικής φύσεως. Επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Cryptopedia για να μάθετε περισσότερα.

secure shield

Για τη σωστή λειτουργία του Cryptopedia, χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας το Cryptopedia, συναινείτε με την πολιτική απορρήτου και cookies.

Περισσότερα
close

Σύνδεση

Νέος χρήστης; Δημιούργησε ένα λογαριασμό!

Ξέχασα τον κωδικό
User registration disabled, please contact the admin to enable.